ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
& ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ