Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Έρρικα Μπενακοπούλου είναι από το 2000 η διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας και συγχρόνως έχει την πλήρη εποπτεία των κατασκευαστικών έργων, καθώς η ίδια είναι Πολιτικός Μηχανικός. Όπως λέει μιλώντας για την εταιρία: «Η αλήθεια είναι για εμάς ο κανόνας που καθορίζει τη δουλειά μας. Είμαστε πάντα συνεπείς και δίκαιοι σε αυτό που κάνουμε και αυτό το επιβεβαιώνει η ηθική καταξίωση την οποία χαιρόμαστε από την πλευρά των πελατών μας. Βλέπουμε δηλαδή τους πελάτες μας να αναγνωρίζουν μία δική μας προσωπική προσφορά, η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνην που θα απαιτούσαν, ή θα προσδοκούσαν. Αυτό τις περισσότερες φορές καταλήγει στο να αναπτύσσουμε προσωπικές και φιλικές σχέσεις. Κι έτσι οι πελάτες μας πολύ συχνά απευθύνονται σε μας ακόμα και για τη συντήρηση του ακινήτου τους. Κατά τα άλλα, από την δική μας την πλευρά, ποτέ δεν προσδίδουμε την ποιότητα για να μειωθεί το κόστος της κατασκευής, ποτέ δεν αφηνόμαστε σε προχειρότητες και ποτέ δεν βάζουμε περιορισμούς κόστους στις επιλογές του πελάτη. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι μέτριο, – κάτι που δεν θα ικανοποιούσε εμάς. Έτσι, πολλές φορές αποδεικνυόμαστε πολύ πιο απαιτητικοί από τους πελάτες μας κι ας καταλήγει αυτό να είναι εις βάρος μας!».