ΕΡΓΑ

Αν έπρεπε κάποιος να περιγράψει με συντομία το σταθερό αισθητικό στίγμα των κατοικιών που δημιουργεί η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, θα έλεγε ότι ξεχωρίζουν για τις απλές αρχιτεκτονικές λύσεις που οδηγούν σε απλές κατόψεις. Όχι σε κατόψεις που εντυπωσιάζουν με τη μορφή τους, αλλά σε κατόψεις που εντυπωσιάζουν επειδή είναι λειτουργικές. Το στίγμα λοιπόν είναι ο συνδυασμός της απλότητας με πολυτέλεια. Κάτι το οποίο ήδη υπήρξε στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική της περιόδου του Μεσοπολέμου και στην οποία το έργο μας κάνει συχνές αναφορές.