ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ

Η αγορά οικοπέδων και η ανέγερση σε αυτά νέων κτιρίων διαμερισμάτων ή γραφείων αποτελεί πάντα τον κυριότερο τομέα δραστηριότητας της εταιρίας. Ο καθοριστικότερος παράγοντας που εξασφαλίζει την συνεχή επιτυχή πορεία μας σε αυτόν τον τομέα είναι η επιλογή των οικοπέδων. Κάθε ένα από αυτά βρίσκεται είτε σε θέση με ανοικτό ορίζοντα εμπρός του, είτε σε δρόμο που κατά κοινή ομολογία θεωρείται όμορφος.