ΓΡΑΦΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης και εκμετάλλευσης προϋπαρχόντων ιδιόκτητων ακινήτων περιλαμβάνονται και πολλά κτίρια τα οποία διατίθενται προς ενοικίαση για επαγγελματική χρήση. Συγχρόνως η εταιρία εκμεταλλεύεται ένα σημαντικό αριθμό ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης.