ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Το σταθερό αισθητικό στίγμα των κατοικιών που δημιουργούμε, γεννιέται από απλές κατόψεις, που εντυπωσιάζουν επειδή είναι λειτουργικές. Το στίγμα λοιπόν είναι ο συνδυασμός αυτής της απλότητας με πολυτέλεια. Κάτι που χαρακτήριζε την αθηναϊκή αρχιτεκτονική της περιόδου του Μεσοπολέμου, στην οποία, το σύνολο του έργου μας περιέχει πολύ συχνά αναφορές.